Cadastru

Firma noastra executa documentatii cadastrale, respectiv:

  • documentatii cadastrale prima inregistrare imobile in Cartea Funciara, intravilan si extravilan (imobile inscrise in Titluri de Proprietate emise in baza Legii 18/1991 si Legii 1/2000);
  • documentatii cadastrale inscriere constructii in Cartea Funciara, precum si alte informatii tehnice refrigerator la constructii si imobile (extindere constructii, schimbari categorie folosinta terenuri, introducere imobile in intravilan, etc.);
  • documentatii cadastrale dezmembrari si comasari imobile;
  • documentatii cadastrale rectificari suprafete teren imobile;
  • documentatii cadastrale apartamentari constructii.

Actele necesare

  • actele de proprietate ale imobilului (Titlu de Proprietate, Contract de Vanzare-Cumparare, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - copii legalizate;
  • certificat fiscal pentru luna in curs obtinut de la Primarie – Serviciul Impozite si Taxe;
  • copii acte de identitate proprietari;
  • in cazul inscrierii constructiilor in Cartea Funciara, pentru constructiile realizate inainte de 19.07.2001, inscrierea se va face in baza Certificatului Fiscal obtinut de la Primarie – Serviciul Impozite si Taxe in care se va mentiona anul edificarii constructiei conform legilor in vigoare; pentru constructiile realizate dupa data de 19.07.2001, inscrierea se va face in baza Autorizatiei de Construire, Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, emise de Primarie.